प्रशासन

–प्रशासन ग्रामपंचायत पुणदीवाडी–

 सरपंच–

——————–

–उपसरपंच–

श्री. किरण विलास जाधव.

–ग्रामपंचायत सदस्य–

श्री. संजय शंकर जाधव.

सौ. मंगल पोपट जाधव.

सौ. मनिषा अशोक जाधव.

सौ. नंदिनी वसंत जाधव.

–ग्रामसेवक–

श्रीमती. एम.बी कदम

–तलाठी–

श्री. बी.बी जाधव